Disclaimer

Enerdeal heeft deze website „www.enerdeal.com” gepubliceerd. (hierna de „Website”) om actuele informatie over Enerdeal te verstrekken, zowel voor bedrijven als organisaties wereldwijd die geïnteresseerd zijn in meer informatie over Enerdeal en de prestaties ervan.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik die hieronder in detail worden beschreven („Algemene voorwaarden”) en met de wetten die in België van toepassing zijn op online communicaties.Deze website behoort toe aan:

Enerdeal SA/NV
Hermesstraat 2A
B-1930 Zaventem
BE081924550
Telefoon: +32 (0) 2 416 20 50
E-mail: contact@enerdeal.com

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1.1. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Enerdeal of rechthebbende derden.

1.2. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de eindgebruiker. Enerdeal stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld altijd volledig, correct, nauwkeurig en actueel blijft. Ondanks deze inspanningen kunnen er onnauwkeurigheden voorkomen in de gegeven informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Enerdeal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten. Enerdeal kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Mocht u onjuistheden vinden in de informatie die via deze website ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld, neem dan contact op met de beheerder van de website.
De inhoud van de site (inclusief hyperlings) kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving. Enerdeal geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Enerdeal kan niet tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip en zonder enige beperking, van elk verlies, werkonderbreking, schade toegebracht aan programma's of andere gegevens van het computersysteem, programmatuur van of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks of pagina's van derden bevatten of kan indirect naar deze pagina's verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Enerdeal verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
1.3. Juridische termen
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit hun interpretatie zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken. De Belgische wet of wetgeving is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Privacybeleid

1.1. Bescherming van de privacy
Enerdeal hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker of bezoeker kan altijd bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoonlijke informatie voor direct marketing. De gebruiker of bezoeker zal zich daarom tot Enerdeal richten. Je persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens heeft de gebruiker wettelijk recht op inzage en, indien nodig, correctie van zijn of haar persoonlijke gegevens. Op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs kunt overleggen (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart), kunt u het schriftelijke rapport van uw persoonlijke gegevens geheel gratis ontvangen door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Enerdeal. Indien nodig kunt u altijd vragen om een correctie van de foutieve, onvolledige en irrelevante gegevens. Enerdeal kan anonieme of geautoriseerde informatie verzamelen die niet van persoonlijke aard is, zoals het type browser of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u onze website hebt gevonden of waarlangs u de website verlaat. Dit stelt ons in staat om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers of bezoekers.
2.2. Toestemming
Door de informatie en diensten op enerdeal.com te gebruiken, accepteert u ons privacybeleid en de algemene voorwaarden die we hier hebben opgenomen.

2.3. Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of als u vragen hebt over het privacybeleid van Enerdeal en meer specifiek enerdeal.com, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is contact@enerdeal.com.

2.4. Het gedrag van bezoekers volgen
Enerdeal.com maakt gebruik van verschillende technieken om bezoekers van de site, hun gedrag op de site en de pagina's die ze bezoeken bij te houden. Dit is een veelgebruikte werkwijze voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies vastleggen, omvat IP-adressen, browsertype en bezochte pagina's.
We houden ook bij waar bezoekers de site voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie wordt anoniem gehouden en is hier niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

2.5. Cookies uitschakelen
Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Hiervoor maak je gebruik van de mogelijkheden van je browser. Meer informatie over deze opties vind je op de website van je browserprovider. We raden u aan de helpsectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website „Over cookies”, die richtlijnen bevat voor alle moderne browsers. Kijk op https://www.aboutcookies.org/.

2.6. Cookies van derden
Het is mogelijk dat derden, zoals Google, op onze website adverteren of dat we een andere dienst gebruiken. In sommige gevallen plaatsen deze derde partijen cookies voor dit doel. Deze cookies kunnen niet worden beïnvloed door enerdeal.com.

2.7. Rapport over de verklaring van cookies