Het gebruik van zonne-energie is de laatste jaren in opkomst, en terecht. Het is niet alleen een schone en hernieuwbare energiebron, maar het heeft ook het potentieel om de ecologische voetafdruk van bedrijven in België. In dit artikel onderzoeken we de impact van zonne-energie op het verminderen van koolstofemissies voor bedrijven in België en de voordelen van implementatie zonne-energiesystemen.

Eerst en vooral is het belangrijk om de huidige toestand van de CO2-uitstoot in België te begrijpen. Volgens gegevens van de Europees Milieuagentschapbedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen in België in 2019 54,5 miljoen ton CO2-equivalent. Daarmee behoort België tot de grootste uitstoters in Europa, met een uitstoot per hoofd van 7,6 ton CO2-equivalent.

Echter, door de implementatie oplossingen voor zonne-energiekunnen bedrijven in België hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Volgens een onderzoek van de Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA)heeft zonne-energie het potentieel om de CO2-uitstoot tegen 2050 met maximaal 3,8 Gt te verminderen. Dit komt neer op een vermindering van ongeveer 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Een voorbeeld van een bedrijf in België dat met succes zonne-energie heeft geïmplementeerd, is de Brussels Airport. De luchthaven installeerde een 3,3 megawatt zonne-energiecentrale op haar site, die naar verwachting 3,3 miljoen kilowattuur elektriciteit per jaar zal opwekken. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 1.000 huishoudens en zal resulteren in een vermindering van de CO2-uitstoot van 2.200 ton per jaar.

Bovendien kunnen bedrijven in België ook profiteren van financiële prikkels voor de implementatie van zonne-energiesystemen. De Belgische overheid biedt een feed-in-tarief voor bedrijven die hun eigen hernieuwbare energie, waardoor ze een premie betalen voor de elektriciteit die ze produceren. Dit kan de kosten voor de implementatie van een zonne-energiesysteem, en maak het een haalbaardere optie voor bedrijven.

Kortom, de implementatie van zonne-energiesystemen is een haalbaar en effectief middel om de CO2-uitstoot voor bedrijven in België te verminderen. Het heeft niet alleen het potentieel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, maar het biedt bedrijven ook financiële prikkels om dergelijke systemen te implementeren. Ga voor meer informatie over hoe uw bedrijf kan profiteren van zonne-energiesystemen naar dit bladzijde

WHITEPAPER DOWNLOADEN

Benut de kracht van zonne-energie voor uw bedrijf

Deskundige techniek en constructie
Optimale energie-efficiëntie en onderhoud
Geen investering vooraf met Solar-As-a-Service

Geïllustreerde inzichten

Geen items gevonden.
Gerelateerde berichten

Blijf leren